Jak stworzyć biznes plan

Aby założyć firmę trzeba mieć pomysł. Podjęcie decyzji o prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa powinno opierać się na słusznym przeświadczeniu, że posiada się wystarczające umiejętności i predyspozycje. Wówczas sukces jest na wyciągnięcie ręki. Aby pomysł miał ręce i nogi należy stworzyć biznes plan. Często jest to zapis, który w wersji roboczej służy do uporządkowania myśli, jasnego i czytelnego zapisania planów dotyczących prowadzenia firmy na wielu płaszczyznach. W wersji dobrze opracowanej biznes plan stanowi część dokumentów w sytuacji, gdy przyszły przedsiębiorca stara się o kredyt w banku, dotacje lub chce nawiązać współpracę z inwestorami. Dokument ten ma charakter przekonujący. Do najważniejszych elementów biznes planu należy opisanie takich aspektów jak: szczegółowy opis firmy oraz charakter jej działalności, projekt przedsięwzięcia i sposób jego realizacji, analiza rynku i firm konkurencyjnych. Ponadto w biznes planie znajduje się opis strategii marketingowej, plan finansowy, analiza słabych i mocnych stron oraz harmonogram działania. W tworzeniu biznes planu należy wykazać się wiedzą na temat branży, w której planuje się zaistnieć. Zdolności analityczne okażą się przydatne w kwestii kontrolowania rynku, potrzeb konsumentów oraz możliwości wprowadzenia usprawnień, innowacji. Twórca tego dokumentu musi być także realistą, który twardo stąpa po ziemi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.