Etyka w firmie

Etyka jak wiadomo to zbiór zasad, wartości i norm postępowania. Etyka określa to, jacy jesteśmy i to, jak postrzega nas otoczenie. Prowadzenie własnej firmy już w pierwszych dniach jej istnienia powinno być ukierunkowane na działanie według określonych zasad. Każdy szanujący się przedsiębiorca bez trudu potrafi wymienić wartości, którymi chce się kierować podejmując decyzje. Powinno do nich należeć prawda, uczciwość, poszanowanie drugiego człowieka. Obiektywizm również okaże się przydatny. Etyka w firmie staje się jej wizytówką. W brutalnym świecie biznesu często właśnie etyka staje się kartą przetargową dla kontrahentów czy potencjalnych klientów. Etyka w firmie będzie odpowiedzialna za kształtowanie relacji ze środowiskiem zewnętrznym. Poważną jego częścią są kontrahenci, firmy z którymi podejmuje się współpracę na różnych poziomach prowadzenia działalności oraz klienci. Z firmami nieuczciwymi nikt nie będzie chciał nawiązać długoterminowych kontaktów, a klienci zaś szybko zorientują się kiedy zostaną oszukani. Takie działanie na niekorzyść własnej firmy często prowadzi do bankructwa. Etyka w firmie odbija się także na atmosferze w pracy. Jeśli pracodawca jest prawym człowiekiem pracownicy czują się bezpiecznie i pracują efektywnie. W innym przypadku do głosu dochodzą negatywne emocje, które są zapalnikiem do rozwiązania umowy.

Tajniki prowadzenia własnej firmy

Prowadzenie własnej firmy zawsze wiąże się z ryzykiem. Określa go głównie utrata dochodu. Wówczas ogłasza się upadłość firmy, spłaca zaległe koszty, zaczyna wszystko od nowa. Aby uniknąć porażki należy podejmować przemyślane decyzje oraz kierować się twardymi zasadami. Przedsiębiorcy za główną zasadę powinni przyjąć ciągłe i systematyczne kontrolowanie kosztów. Należy przy tym pamiętać o podziale kosztów na stałe i zmienne. Ich dokładna analiza pomoże uniknąć niechcianej wpadki. Drugą istotną zasadą jest kontrolowanie należności. Brak kontroli może oznaczać rosnące raty w banku, brak ciągłości dostaw, utrata klientów itp. Kolejna zasada wiąże się z planowaniem inwestycji. Inwestowanie w rozwój firmy powinno być przemyślane i przyszłościowe. Pewnych decyzji nie da się cofnąć, a niektóre mogą zrujnować firmę. Należy także pamiętać o upłynnianiu zapasów. Jeśli posiada się magazyn warto sprawdzać jego zawartość. Dbanie o potrzeby klientów to kolejna zasada – zawsze stawia się go na pierwszym miejscu by utrzymać firmę na poziomie. Warto dowiedzieć się co przyciąga klientów – atrakcyjna oferta, jasne reguły współpracy, dodatkowe bonusy, upusty, miła obsługa, łatwy dojazd itp. Rozwój różnych technologii wymusza na przedsiębiorcach kolejną zasadę: reklamowania się. Do tego celu nie potrzeba dużych pieniędzy, czasami wystarczające okazują się ulotki, wizytówki, własna strona internetowa, aktywność na portalach społecznościowych, reklama w lokalnym radiu czy gazecie.

Jak motywować pracowników

Prowadząc firmę pracodawca stoi przed trudnym zadaniem. Jego trudność uzależniona jest w pewnej mierze od ilości zatrudnionych osób oraz hierarchii osób kierujących. W przypadku firm, których szef-właściciel ma codzienny kontakt z załogą sprawa wygląda nieco prościej niż w wielkich korporacjach, gdzie grupa przedkładana jest nad jednostkę. Motywowanie pracowników staje się integralną częścią współistnienia zależności pracownik-szef. Dobry pracownik to zadowolony pracownik, dobry pracodawca to taki, który potrafi jasno określić zasady. Do głównych zasad zalicza się określenie tego, za co pracownik może zostać nagrodzony, a za co ukarany. Taki system zarządzania zasobami ludzkimi przynosi pozytywne efekty współpracy. Pracownik wówczas będzie wiedzieć, że za dobre sprawowanie może dostać premię, bonus rzeczowy, pochwałę, możliwość awansu a za niewykonanie polecenia zostanie pozbawiony wszelkich przywilejów. Motywować pracowników można na wiele innych sposobów. Zyski finansowe z wykonywanej pracy nie są jedyną możliwością. Czasami wystarczy poklepać po ramieniu i powiedzieć słowo uznania. Szczera rozmowa z pracownikiem jest zawsze dobrym posunięciem. W działaniu motywującym do pracy należy mieć na uwadze emocje pracowników. To one bowiem stają się głównym elementem atmosfery w miejscu pracy.

Dotacje z Uni Europejskiej

Nie trzeba być geniuszem by wiedzieć, że do prowadzenia własnej firmy potrzebne są pieniądze. Szczególnie, gdy firma dopiero powstaje. Właściciel musi pokryć wszelkie koszty związane z prowadzoną działalnością i rozwojem firmy. Unia Europejska dysponuje funduszem, który stworzony został z myślą o przedsiębiorcach. Co roku można starać się o dotację. Droga do otrzymania środków finansowych prowadzi przez urzędy i biurokrację. Jednak tworząc w odpowiedni sposób wniosek w przeciągu kilku tygodni od jego rozpatrzenia można dostać sporą kwotę, która urzeczywistni plany związane z prowadzeniem i rozwojowym prosperowaniem firmy. Takie dodatkowe źródło finansowe okazuje się zbawienne dla firm, które nie mają wysokiego kapitału. Dotacje unijne umożliwiają wielu firmom nie tylko możliwość zaistnienia na rynku ale także zakup nowych technologii, programów, narzędzi, dzięki którym z jednej strony podniosą swoją konkurencyjność, z drugiej dadzą efektywniejsze narzędzia pracy. Takie środki finansowe dają możliwość produkowania towarów i świadczenia usług zgodnie z wymogami i normami unijnymi. Dzięki tej gotówce można zadbać o ochronę środowiska, stworzyć godne miejsca pracy, dążyć do ciągłego rozwoju firmy. W dobie szybkiego pędu i ciągłych zmian a także rosnących oczekiwań konsumentów dotacje unijne pozwalają zostać uczestnikiem rynku.

Prowadzenie firmy a rozwój zawodowy

Bycie pracodawcą jest ciężkim kawałkiem chleba. Osoba, która posiada własną działalność bierze na swoje ramiona ogromną odpowiedzialność i ryzyko. Związane jest to przede wszystkim z dochodowym prosperowaniem firmy. Firma zwykle przynosi zyski wówczas, gdy skupia wokół siebie profesjonalistów. Bez względu na to, czy zatrudnia się pracowników czy działa w pojedynkę należy bezustannie dbać o rozwój zawodowy. Konkurencję można przeskoczyć jedynie wtedy, gdy ma się do zaoferowania coś więcej. Świetną metodą bycia o krok przed konkurencyjnymi firmami jest udział w szkoleniach zawodowych. Dzięki nim pogłębia się wiedzę z danej dziedziny, rozwija umiejętności praktyczne oraz poszerza horyzonty. Szkolenia nie muszą dotyczyć jedynie tematyki związanej z rodzajem prowadzonej działalności. Możliwości jest wiele: kurs językowy, dzięki któremu będzie można nawiązać współpracę z firmami międzynarodowymi. Można pogłębić wiedzę z dziedziny informatyki – samemu zająć się prowadzeniem własnej strony internetowej czy uczyć się obsługi programów, które usprawnią codzienną pracę. Często przez pracodawców wybierane są wszelkie kursy i szkolenia (dla siebie i swoich pracowników) o podłożu psychologicznym. Na takich zajęciach uczestnicy uczą się jak radzić sobie w stresowych sytuacjach, jak poprawić komunikację wewnątrz firmy, jak samemu zadbać o własny rozwój zawodowy.

Jak zdobyć dobrego pracownika

Prowadzenie firmy wiąże się często z koniecznością zatrudnienia pracowników. Jeśli właściciel zdecyduje przeprowadzić rekrutację na dane stanowisko pracy musi pamiętać o kilku bardzo istotnych rzeczach. Po pierwsze stworzyć przykładowy profil osoby, która spełni wszystkie wymagania. Wystarczy opisać cechy charakteru, które na danym stanowisku będą przydatne, zdolności psychofizyczne, poziom wykształcenia, ewentualne doświadczenie zawodowe. Stworzenie takiego profilu pomoże w znalezieniu odpowiedniej osoby. Po drugie przygotować ofertę pracy. Powinna zawierać wszelkie niezbędne informacje, które zachęcą poszukujących pracy do złożenia swoich dokumentów aplikacyjnych. Ściślej rzecz ujmując oferta musi zawierać zakres obowiązków oraz przywileje z tytułu wykonywanej pracy – wynagrodzenie, rodzaj umowy, dodatkowe premie motywacyjne, bonusy od wyników pracy, możliwość rozwoju zawodowego czy awansu. Oferta nie powinna jednak zawierać zbyt dużo detali – szczegóły można przekazać tylko nielicznym na rozmowie kwalifikacyjnej. Jeśli pracodawca chce sprawdzić kandydatów – ich umiejętności oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy – może poprosić o wykonanie zadania kwalifikacyjnego. To rozwiązanie często rozwiewa wszelkie wątpliwości i daje gwarancje na to, że rekrut będzie w stanie podołać wymogom. W poszukiwaniu nowego pracownika należy być przede wszystkim cierpliwym i stanowczym.

Cechy perfekcyjnego kierownika

W każdej firmie jest osoba rządząca. To ona odpowiada za wynik w pracy osiągane przez pracowników, koordynuje pracę, wydaje polecenia. Kierownik posiada dużą odpowiedzialność. Aby spełniać swoją funkcję w jak najlepszy sposób musi posiadać cechy przywódcze. Dzięki nim będzie w stanie sprawnie kierować grupą ludzi oraz będzie autorytetem. Na takim stanowisku nie obejdzie się bez asertywności oraz jasnego wyrażania swoich myśli. Perfekcyjny kierownik to taki, który potrafi zbudować pozytywne relacje z pracownikami. Takie umiejętności okażą się przydatne przy rozwiązywaniu problemów w grupie. Aby praca w firmie była dobrze zorganizowana osoba kierująca musi posiadać zdolności manipulacyjne, dzięki którym dobrze rozplanuje zadania. Manipulacja w tym wydaniu powinna oznaczać dopasowanie umiejętności i zdolności pracowników do wykonywanych czynności. Dzięki temu jakość oferowanych towarów bądź usług będzie wysoka a ryzyko ograniczone. Ważne jest by potrafił tak wpłynąć na pracowników by osiągnąć zamierzone cele. Łatwość nawiązywania kontaktów będzie dodatkowym atutem. Przy częstej styczności z innymi ludźmi przydatna okaże się także cierpliwość i opanowanie. Praca na stanowisku pracowniczym wiąże się nie tylko z dużą odpowiedzialnością ale także obciążeniem psychicznym. Idealny kierownik kieruje się w pracy rozwagą, wówczas cele zostaną osiągnięte.

Reklama w internecie

Na rynku w każdej branży istnieje wiele firm o podobnym profilu prowadzonej działalności. Aby zdobyć klientów firmy muszą o niego walczyć. Rozpoczyna się wówczas konkurowanie. Polega ono szczególnie na prezentowaniu dobrych stron firmy – wysoka jakość, wykorzystanie najnowszych technologii, tworzenie dobrych stanowisk pracy, określenie zadowalającego poziomu ceny w stosunku do oferowanej jakości. Firmy aby zaistnieć na rynku zmuszone są do rozreklamowania. Dzięki temu informacja o nowo powstałej firmie rozejdzie się w mig i dotrze do niezliczonej ilości odbiorców. Najskuteczniejszą formą reklamy jest wykorzystanie medium jakim jest internet. W dobie rozwoju technologicznego reklama taka nie jest ani trudna do stworzenia ani droga. Efekt z zastosowania takiego rodzaju reklamy jest murowany. Dziś prawie każdy korzysta na co dzień z internetu, dla wielu to narzędzie pracy. Internet umożliwia szybki przepływ informacji, daje także możliwość sprzężenia zwrotnego. Firmy mogą prowadzić dyskusje z klientami na swojej stronie, odpowiadać na pytania, zachęcać do skorzystania z jej usług. Dzięki stworzeniu własnej strony internetowej udostępnia się klientom wiedzę. Można opracować katalog z opisem towarów lub usług, napisać kilka zdań o firmie, jej działalności. Stworzenie profilu profesjonalistów, którzy tworzą firmę okazuje się bardzo korzystnym posunięciem.

Walka z rosnącymi kosztami

Każda firma boryka się z trudnościami pokrycia wszelkich wydatków. Jeśli firma dopiero zaczyna prosperować na rynku ryzyko poniesienia strat jest bardzo wysokie. Jak zatem zadbać by koszty nie były większe od przychodów? Na wstępie należy opracować strategiczny plan działania. Wiąże się to ze ścisłym określeniem branży oraz zakresu działalności firmy. Najważniejsze w planie strategicznym jest określenie form i metod produkcji dóbr czy usług. Warto pamiętać o tym by na pierwszym miejscu stawiać wysoką jakość. To ona sprawi, że klienci będą zadowoleni i będą wracać. Jakość tworzy renomę. Aby jakość była zadowalająca należy zadbać o standaryzacje wykonywanych operacji. W dążeniu do celu należy być także konsekwentnym. Podstawą zmniejszenia kosztów utrzymania firmy lub zatrzymania ich na niezmiennym poziomie jest umiejętność wskazywania istotnych problemów, sensowne ich rozwiązywanie, skupienie na każdej podjętej decyzji. Każda decyzja bowiem wiąże się z konsekwencjami. Skutkiem przemyślanego działania oraz standaryzacji okażą się wysokie wskaźniki sprzedaży i rosnąca liczba zadowolonych klientów. A klienci to możliwość dalszego inwestowania i rozwija działalności. Przy prowadzeniu firmy należy mocno skoncentrować uwagę na kontrolowaniu i analizowaniu finansów. Strategia przechodząca od szczegółu do ogółu staje się wówczas bardzo przydatna.

Jak wykorzystać coaching w swojej firmie

Prowadząc firmę przedsiębiorca boryka się z wieloma problemami. Są one związane z prawidłowym podejmowaniem decyzji, przepływem informacji wewnątrz firmy, scalaniem grupy pracowników. Firma to nie tylko papierki, produkty czy świadczone usługi. Firma to przede wszystkim ludzie. Zdarzają się sytuacje, w których potrzebna jest pomoc osób trzecich, które będą w stanie spojrzeć na firmę i działalność trzeźwym okiem. W takich przypadkach można skorzystać z pomocy coacha. Kto to taki? To osoba z zewnątrz, która będąc specjalistą pomoże rozwikłać piętrzące się problemy. Dotyczyć one mogą wielu obszarów – planowania produkcji, dystrybucji itp. a przede wszystkim pomoże usprawnić relacje między ludźmi. Wiele problemów w firmie bierze się z niedopowiedzeń, niedbałości czy zwykłej ludzkiej złośliwości. Zadaniem coacha jest wypracowanie takiej współpracy między pracownikami i osobami kierującymi aby praca w firmie była zespołowa i przemyślana. Taki trener uczy sprawnej komunikacji, realnej oceny swoich sił i możliwości, pozytywnego myślenia, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Współpraca z coachem może przynieść zadowalające efekty ponieważ jest aktywną formą wsparcia pracowników i szefów. Zastosowanie takiego rozwiązania okazuje się przydatne gdyż poznaje się potrzeby osób tworzących firmę. Komunikacja jest podstawą sprawnego prowadzenia firmy i kontrolowania efektów pracy.