Archive for the ‘zakładanie firmy’ Category

Wynik finansowy przedsiębiorstwa

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ponoszeniem kosztów i uzyskiwaniem zysków. A zysk jest dodatnim wynikiem owej działalności, który stanowi różnicę między przychodami a kosztami ich uzyskania. Jeśli firma przynosi zyski, jest dochodowa a koszty są na niskim poziomie. Jeśli firma przynosi straty oznacza to, że wynik finansowy firmy jest ujemny. Wyróżnić można dwa źródła […]

Nazwać spółkę nie jest tak łatwo

Ważną częścią w procesie tworzenia planu i strategii działania spółki jest stworzenie jej nazwy. Jak się okazuje zadanie to nie jest takie łatwe, jakby mogło się wydawać. Nazwa rzecz jasna musi być oryginalna, nieskopiowana, musi kojarzyć się z rodzajem prowadzonej działalności i przede wszystkim musi zapadać w pamięci. Dlaczego odpowiednie nazwanie firmy jest tak ważne? […]

Pomoc dla niepełnosprawnych chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą

Otworzyć własną działalność gospodarczą może ten, kto ma dobre wyczucie w biznesie i przemyślany plan na stworzenie czegoś wyjątkowego i dochodowego. Jeśli posiada się te elementy można na rynku odnieść sukces, dążyć do osobistego rozwoju zawodowego, podnieść status społeczny, spełniać się zawodowo. Za sprawą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych możliwa jest pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym, […]

Analiza SWOT – czyli mocne i słabe strony firmy

Firmy z klasą i renomą tworzą ludzie z wyobraźnią i pasją. To ludzie, który trzeźwym okiem patrzą na rzeczywistość. Analizują ją, rozkładają na czynniki, z których są w stanie przewidzieć dalszy rozwój. Tacy ludzie w pewności są świadomi tego, w czym ich firma góruje nad innymi i w nad czym muszą popracować. Świetną drogą do […]

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jeśli chcemy mieć pełną kontrolę i czerpać korzyści z niezależności nie należy wchodzić w spółki, które tych przywilejów pozbawiają albo ograniczają. Dobrym rozwiązaniem dla osób, które same chcą pracować na swój sukces jest założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Utworzenie i prowadzenie takiej firmy nie wiąże się z wysokimi kosztami. Jeśli zatem firma prosperuje i przynosi zyski, […]

Jak stworzyć biznes plan

Aby założyć firmę trzeba mieć pomysł. Podjęcie decyzji o prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa powinno opierać się na słusznym przeświadczeniu, że posiada się wystarczające umiejętności i predyspozycje. Wówczas sukces jest na wyciągnięcie ręki. Aby pomysł miał ręce i nogi należy stworzyć biznes plan. Często jest to zapis, który w wersji roboczej służy do uporządkowania myśli, jasnego i […]

Działalność gospodarcza – od czego zacząć

Szukając informacji o tym, w jaki sposób prawo definiuje działalność gospodarczą należy zasięgnąć jej w aktach prawnych głównie ustawach. Istnieje wiele definicji, które zróżnicowane są w różny sposób (np. ze względu na rodzaj działalności) lecz łączy je wspólny mianownik. Jest nim praca zarobkowa w sposób zorganizowany i ciągły. Aby definicja mogła przełożyć się na realia […]

Predyspozycje do bycia dobrym przedsiębiorą

Nie każdy może pozwolić sobie na założenie własnej firmy. Wkład finansowy na start nie jest wystarczającym, decydującym i jedynym czynnikiem pozwalającym zaistnieć na rynku. Do bycia przedsiębiorcą trzeba mieć dryg oraz pewne cechy charakteru, które ułatwią to zadanie. Aby odnieść sukces z pewnością nie można się bać ryzyka. Dobry przedsiębiorca ponosi ryzyko, lecz przede wszystkim […]

Zalety prowadzenia firmy

Każdy, kto czuje na sobie władzę szefa marzy o tym, by kiedyś, w przyszłości być szefem samym dla siebie. Część decyduje się na otworzenie własnej firmy, część zmaga się z tym marzeniem do emerytury. Jeśli posiada się rozwinięte zdolności analityczne warto spróbować. Po dogłębnej analizie rynku, stworzeniu biznes planu, opracowaniu strategii działania firmy można brać […]

Ryzyko prowadzenia własnej firmy

Polskie realia dotyczące rynku pracy często wymuszają podjęcie decyzji o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Wielu przedsiębiorców osiągnęło sukces, ich firmy dobrze prosperują, przynoszą zyski. Lecz wielu poniosło klęskę. Dlaczego tak się stało? Głównym powodem jest nieznajomość rynku, danej branży, potrzeb klientów grupy docelowej. Często przyczyną niepowodzenia jest nieprzemyślany pomysł na firmę, niedopasowana oferta do aktualnych […]